Tjänster

TermoLab erbjuder ett stort antal tjänster inom området termoanalys och analytisk kemi. Vi ser oss som ett verktyg och kan lätt integreras i företagens egen verksamhet på ett effektivt sätt som medför snabb och personlig hjälp med en mängd olika frågeställningar inom våra expertområden. Man kommer få en snabbare och kostnadsbesparande verksamhet genom att låta oss hantera alla frågeställningar och externa kontakter inom vårt arbetsområde. Vi har förståelse för behovet av täta kontroller och stödjer med alltifrån kontinuerliga långtidskontroller till svåra och hastiga tester där snabba svar är av stort värde.

 

GENERELL KEMISK SUPPORT

Med hjälp av den breda kemiska kunskapen och erfarenheten kan många typer av kemiska och kemisk-fysikaliska frågeställningar stödjas av TermoLab. Vi kan även genom samarbete med externa laboratorier ta oss an det mesta inom ramen för kemiska frågeställningar, utredningar och utvärderingar där behov finns.

 

KVALITETSKONTROLLER

För att säkerställa att man har en jämn kvalitet på produkter samt ingående råmaterial bör man göra periodvisa tester. Detta är ett bra sätt för att unvika problem och kassationer som följd och kan spara in stora kostnader. Variationer i råmaterial upptäcks vanligtvis inte förrän det är för sent. Här kan TermoLab gå in med specialdesignade tester för att följa upp kvaliteten. Slutkunden kan också kräva att produkten har specifika egenskaper och TermoLab kan hjälpa till att ta fram den data som behövs.

 

TERMISK ANALYS

Vi är framförallt experter inom området termisk analys av polymera material och kan därför erbjuda mer avancerad hjälp och support inom just detta område. Något som många inte känner till är att termisk analytiska metoder går att använda inom många olika industri segment och inte bara för polymerer. Läs gärna mer för de olika industri segment som redovisas.

FELORSAKSUTREDNINGAR

Plasternas egenskaper gör att de lätt blir eftertraktade för användning inom en mängd olika områden. Ofta uppstår oväntat problem och fel med vissa detaljer. Det kan handla om miljöpåverkan, stress, ESC (Spänningssprickbildning), materialfel, felaktiga kompositioner m.m. TermoLab utför felorsaksutredningar för att identifiera mekanismen bakom samt orsaken men även för att hitta lösningar. Många problem kan undvikas om man i ett tidigt skede av produktutvecklingen utför en del tester för att säkerställa produktens användning. Här kan TermoLab ge support och stöd speciellt för att identifiera förbättringar samt undvika framtida fel. Det är viktigt att lösa problemen innan de förvärras men viktigast av allt är att se till att problemen förblir lösta och inte återkommer. 

KEMISK RESISTENS UTVÄRDERINGAR

TermoLab utför även olika typer av utvärderingar av kemikalie resistens hos en mängd polymera material. Vi tittar exempelvis på kombinationer av desinfektionsmedel och hur det kan påverka olika typer av material. Om en första teoretisk utvärdering kommer fram till att tester behöver utföras för underlag kan dessa tester även stödjas och sammanställas.

ÅTERVUNNET MATERIAL / REGRIND

Genom att återvinna material minskar man miljöpåverkan och sparar in en del på fossila bränslen. Detta är bra på många sätt men man måste även ta hänsyn till hur den produkt man tillverkar klarar av det återvunna materialet och om funktionen är tillräcklig. Vid återvinnning påverkas materialet av en mängd processer som förändrar dess egenskaper. Med hjälp av tester kan man på ett bra sätt påvisa materialförändringar och även klargöra om den tänkta detaljen klarar av att tillverkas av återvunnet material. Samma sak när man använder sig av eget regranulat (regrind) så behöver man ta reda på hur många % man kan tillsätta innan man får problem. Detta är frågeställningar som TermoLab hanterar.

MATERIAL UTVÄRDERINGAR

Material utvärderingar kan behöva göras utifrån många olika syften. Det kan handla om kompatibilitet mellan olika material eller de ingående additiven i olika material eller material utvärdering utifrån olika process metoder. Påverkan på material genom olika process inställningar och hur man bäst optimerar dessa. Nedbrytning är också en viktig frågeställning som man behöver utvärdera eftersom det annars kan leda till katastrofala följder. Material och produkter kan ofta behöva utvärderas med avseende på livslängd i en viss miljö. Eller vad blir livslängden för ett material i en viss temperatur. Här hjälper TermoLab till med stöd och utvärderingar.

KONSULTVERKSAMHET

Många projekt eller problemlösningar kan man inte direkt packa ner i en låda och skicka iväg för tester. Därför erbjuder vi även konsultverksamhet och hjälp på plats hos kunder för att hitta bästa lösningarna. Ibland kan det till och med räcka med en enkel utbildning på plats för att kunden ska komma vidare i ett projekt eller hitta lösningen på ett problem. 

UTBILDNINGAR

På grund av vår djupa kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda utbildningar hos kunder vilka anpassas efter deras behov och efter deras arbetssätt och produkter. Detta för att kunderna ska kunna tillgodogöra sig denna typen av information på ett bättre sätt och relaterat till deras egen verklighet. Vi håller alltifrån grundläggande utbildningar generellt inom polymerer och deras egenskaper till mer detaljerade djupdykningar inom specifika områden såsom additiv, nedbrytning, fysikaliska egenskaper m.m. Utbildningar inom specifika mät tekniker som exempelvis termiska analys, FT-IR etc. kan även erbjudas både generellt eller mer djupdykande inklusive hantering av data, tolkning av spektra m.m.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss via formuläret