Polymer information

Här kommer vi på ett överskådligt och bra sätt att återge en hel del fakta kring polymera material. Efterhand kommer mer och mer nyttig information att läggas till.

Additiv

Med additiv menas de tillsatser som görs till polymerer för att förändra deras egenskaper på olika sätt eller hjälpa till vid bearbetnings processer.

 

Polymerer

Här kommer vi inom kort presentera de vanligaste polymera materialen.

 
 

Nedbrytning av polymerer

Här kommer vi presentera lite information kring de vanligaste orsakerna till att polymera material bryts ner.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss via formuläret