Instrumentering

Vi har lång erfarenhet av och förståelse för hur polymerer beteer sig i olika sammanhang. Detta gör att vi på ett effektivt sätt kan undersöka och ta fram de resultat som våra kunder har behov av. Vi har en flexibel och avancerad utrustning tillgänglig för undersökning av material på olika sätt. Vi har även extern kontakt och tillgång till annan utrustning som kan komma att behövas. Detta gör att vi har möjlighet att hantera alla frågeställningar och företag behöver endast ha en kontakt istället för flera olika. Vi jobbar för att uppnå maximal flexibilitet och få fram all information åt våra kunder så snabbt som möjligt och då även med stor noggranhet och kvalitet. Här har instrumenteringen och tillgången en stor betydelse. Under instrumentering finns möjlighet att läsa mer om de instrument vi har och exempel på vad för typ av information man kan få fram med hjälp av dem. Är det så att kunder önskar mer fördjupad kunskap inom någon instrumentering är det bara att boka in ett besök så finns den möjligheten till förevisninig.

Differentiell Svepkalorimetri (DSC)

DSC är en teknik som används för att mäta energiförändringen (ΔE) hos ett ämne under uppvärmning eller avkylning (ΔT).

 

Termogravimetrisk analys (TGA)

TGA är en teknik där man med hjälp av en känslig mikrovåg mäter förändringen i vikt (Δm) som funktion av temperaturen och tiden.

 

Fourier-Transform Infraröd Spektrometri (FT-IR)

Med Infraröd spektrometri utsätter man ett prov eller material för infraröd strålning. Olika funktionella grupper och delar av molekyler kommer absorbera energi från vissa våglängder och börja vibrera eller röra sig i olika riktningar.

Termomekanisk analys (TMA)

Med Termomekanisk analys (TMA) undersöker man materialens egenskaper vid olika temperaturer och tider när man samtidigt applicerar ett tryck.

Sorptionsanalys (TGA-Sorption)

Genom att koppla en fuktgenerator till TGA instrumentet kan man skapa olika relativa fuktighetsnivåer inuti TGA ugnen där ett prov finns. Man kan även göra program som stegvis eller dynamiskt förändrar relativt fuktighetsvärde under en viss tid och vid en viss temperatur för att studera hur olika material och ämnen tar upp respektive avger fukt.

Termogravimetri med IR analys (TGA-FT-IR)

Genom att koppla ihop TGA instrumentet med FT-IR har man skapat ett mycket effektivt och kraftfullt system där de ämnen som avges från TGA instrumentet vid uppvärmning transporteras vidare till FT-IR instrumentet genom en uppvärmd ledning och kan identifieras.

Mikroskopi

Vid undersökning av material kan man ofta göra flera bedömningar genom att studera dem med mikroskop. Vid felorsaksutredningar är det ett bra första steg att utgå ifrån.

FT-IR Mikroskopi

FT-IR kan kopplas ihop med mikroskopering för att identifiera och mäta på prover ner till några µm i storlek. Används med fördel på polymera prover och ofta när man vill leta efter kontaminering eller identifiera små okända partiklar.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss genom knappen nedan