Om oss

TermoLab är ett företag som erbjuder tester, analyser, utbildningar m.m. inom flera olika industri segment. Vi har lång erfarenhet och kunskap inom de flesta typer av polymera material men även andra typer av ämnen och material. Våra lokaler finns strategiskt placerade i Växjö där vi använder avancerad utrustning för att hjälpa våra kunder. Framförallt undersöker vi material med hjälp av olika FT-IR tekniker samt termisk analytiska tekniker. Utrustningen är uppbyggd på ett flexibelt sätt för att möjliggöra och erbjuda bäst möjliga service åt våra kunder. Detta innebär även att vi har möjlighet att ta fram information som annars inte är möjlig.

Vi är framförallt specialister på termoanalys men hanterar även generella analytisk kemiska frågeställningar i samarbete med våra partners. Vår erfarenhet är att närheten till kunderna är viktig för att uppnå bästa resultat på ett effektivt sätt. Genom ett nära samarbete kommer vi snabbt anpassa verksamheten efter kundernas behov. Vidare känner vi det viktigt att inte bara leverera data och resultat utan erbjuder detaljerade utvärderingar och råd för att lösa problem eller sammanställa utvärderingar. För oss är det viktigt att samla den detaljerade kunskapen kring polymera material och deras beteenden och på så sätt leverera tjänster och resultat av hög kvalitet.

När man tar fram produkter till marknaden är det viktigt att vara säker på att funktionen och hållbarheten är tillfredsställande under hela livscykeln. Polymera material är många gånger attraktiva och det är också anledningen till att de inte håller eller felar med tiden. TermoLab hjälper gärna till med tester för att utreda fel men ger även stöd och råd för att förhindra att de uppkommer.

Testning är ett stort värdeskapande steg i processen om det görs effektivt och på rätt sätt. Erfarenhet visar att i den värld vi nu lever i med stora kostnadsbesparingar så är det mer värdefullt än någonsin med tester och därav ha kontroll över sin process. Det är extremt svårt att mäta hur mycket man sparar när man undviker att göra om arbete eller på annat sätt undviker kostnader genom att kontinuerligt utföra tester som hjälp och stöd men det kan handla om väldigt stora summor.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss via formuläret