Termogravimetrisk analys (TGA)

Termogravimetrisk analys (TGA)

TGA är en teknik där man med hjälp av en känslig mikrovåg mäter förändringen i vikt (Δm) som funktion av temperaturen och tiden. Instrumentet är mycket känsligt och har hög precision och noggranhet vad gäller registrering av temperatur och vikt.

Oftast sker en minskning i vikt vid ökning av temperaturen där olika beståndsdelar förloras efter hand. Här får man bland annat fram viktig information om materialens sammansättning och termiska stabilitet. Nedan följer några exempel på parametrar som vi på TermoLab kan hjälpa till med att undersöka.

Kompositionsanalys

Mängden av de olika beståndsdelarna i en polymer matris är direkt avgörande för hur bra eller dåligt materialet kommer vara för en viss produkt. Med hjälp av TGA finns möjligheten att kvantifiera beståndsdelarna såsom baspolymer, fyllmedel, mjukgörare m.m. Denna typ av test är även viktig att kontinuerligt följa upp hos både råmaterial och produkt för att säkerställa kvaliteten.

 
 

Nedbrytningsprocess

Hur polymeren bryts ner samt vid vilka temperaturer kan vara värdefullt att veta beroende på vilken applikation en produkt ska användas till. Nedbrytningen ger även en hel del information om polymerens struktur och egenskaper.

 

Termisk stabilitet

Den termiska stabiliteten hos en polymer beror på en mängd olika parametrar bland annat koncentration och typ av stabiliserande tillsatser.

 
 

Fukthalt

Vissa polymerer absorberar gärna fukt vilket ger dem nya egenskaper. Av flera olika anledningar så är fukt en viktig del att ha kontroll över. Med hjälp av TGA kan man bestämma mängden fukt i polymerer.

 

Askhalt

Askhalten eller det som återstår efter en total inbränning med TGA kan i många avseenden vara viktig information. Man kan även vidare identifiera återstoden med hjälp av FT-IR.

 
 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss via formuläret