Termogravimetri med IR analys (TGA-FT-IR)

Termogravimetri med IR analys (TGA-FT-IR)

Genom att koppla ihop TGA instrumentet med FT-IR har man skapat ett mycket effektivt och kraftfullt system där de ämnen som avges från TGA instrumentet vid uppvärmning transporteras vidare till FT-IR instrumentet genom en uppvärmd ledning och kan identifieras. Mycket detaljerad information hjälper till att på ett mer fullständigt sätt undersöka material och här får man stor hjälp även vid felorsaksutredningar vid problem under processtillverkning av polymera material. TGA instrumentet mäter mycket noggrant mängderna och FT-IR instrumentet vad som försvinner.

 

Flyktiga ämnen

När olika typer av material värms upp med hjälp av TGA instrumentet till lägre temperaturer kommer både fukt och i många fall andra flyktiga komponenter avges. Med hjälp av FT-IR instrumentet kan nu dessa ämnen identifieras samtidigt som TGA instrumentet kvantifierar mängderna.

 
 
 

Nedbrytningsprocess

Nedbrytningsprocesserna för polymera material kan undersökas med TGA. Genom att nu koppla till FT-IR instrumentet kan dessa nedbrytningsprocesser studeras mer i detalj och viktig information fås som är till stor hjälp för de processer där polymera material tillverkas men även för den tilltänkta användningen av en viss produkt.

 
 

Karaktärisering av mjukgörare

Har man komplexa blandningar med polymerer, mjukgörare, lösningsmedel och fukt kan det vara svårt att hitta just mjukgöraren vid en TGA analys. Har man däremot FT-IR kopplat och tittar på vad som avges kan man lätt identifiera och kvantifiera mjukgöraren.

 
 
 

Avgasning och dåliga lukter

Efter tillverkning av produkter i vissa material krävs en efterbehandling där man helt enkelt avgasar dem från flyktiga komponenter från tillverkningsprocessen. Med TGA-FT-IR kan man studera hur mycket och vad som finns kvar efter denna process och till följd av resultat göra optimeringar av denna process. Ibland kan man känna dåliga lukter från tillverkade polymer produkter och detta kan också studeras med denna instrumentering.

 
 

Felorsaksutredningar

Vid problem med polymera material kan TGA-FTIR instrumenteringen vara ett mycket värdefullt verktyg i processen att hitta grundorsaker. Det kan finnas många komponenter i en polymer matris som behöver undersökas både kvalitativt och kvantitativt.

 
 
 

Kontaminering

Kontaminering av material eller tillverkningsdetaljer kan lätt undersökas med TGA-FTIR. Detta kan vara något som ofta ställer till med stora problem och kostnader för företag. Med denna instrumentering kan man få fram snabba svar och vidta rätt åtgärder.

 
 
 
 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss via formuläret