Mikroskopi

Mikroskopi

Vid undersökning av material kan man ofta göra flera bedömningar genom att studera dem med mikroskop. Vid felorsaksutredningar är det ett bra första steg att utgå ifrån. Problem som uppkommer vid formsprutning av detaljer kan lätt och snabbt följas upp varvid lämpliga justeringar snabbt kan göras för att åtgärda problem. Vissa typer av fel kan många gånger enbart bedömas med mikroskop. TermoLab använder en snabb metod med hjälp av USB mikroskop där förstoringar upp till 1000 gånger snabbt kan göras samt att bilder sparas elektroniskt för bedömningar och rapportering.

 

ESC (Environmental Stress Cracking) av polystyren.

Två O-ringar av silikon (PDMS) varav den ena missfärgad av

PVC slang opåverkad

PVC slang innehållande mjukgöraren DEHA utsatt för alkalisk rengöringslösning

PVC slang innehållande mjukgöraren DEHT utsatt för alkalisk rengöringslösning

PVC slang innehållande mjukgöraren DEHP utsatt för alkalisk rengöringslösning

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss via formuläret