Fourier-Transform Infraröd Spektrometri (FT-IR)

Fourier-Transform Infraröd Spektrometri (FT-IR)

Med Infraröd spektrometri utsätter man ett prov eller material för infraröd strålning. Olika funktionella grupper och delar av molekyler kommer absorbera energi från vissa våglängder och börja vibrera eller röra sig i olika riktningar. Hur dessa rörelser blir och i vilken riktning beror på hur de olika grupperna inom en molekyl är kopplade till varandra. Resultatet blir efter Fourier-Transform konvertering av datan till ett spektrum. Genom att studera detta kan man få fram en mängd information bland annat om strukturen och de funktionella grupper som finns i det prov man analyserar. Det går att göra både kvalitativa och kvantitativa tester.

Nedan beskrivs några exempel över vilken typ av information vi på TermoLab kan hjälpa till att få fram genom att använda FT-IR.

Identifiering

Infraröd spektroskopi används till stor del för identifiering av polymer material och komponenter. Man kan exempelvis identifiera baspolymeren, tillsatser, mjukgörare eller andra tillsatser. Har man okända ämnen så är FT-IR ett bra första steg för identifiering.

 

Strukturpåverkan

Med hjälp av Infraröd spektrometri kan man undersöka om en polymer struktur börjar brytas ner. Det innebär att FT-IR är ett bra verktyg tillsammans med andra tester vid felorsaksutredningar.

 
 

Kontinuerlig kvalitetskontroll

Tillsammans med andra tester kan FT-IR vara utmärkt för kontinuerliga kontroller av material för bedömning av kvalitet och egenskaper.

 
 
 

Jämförande tester

Vid jämförelse tester av olika material är FT-IR ett utmärkt instrument. Det kan innebära jämförelser av material från olika tillverkare eller jämförelser av material före och efter någon form av sekundär påverkan som exemplevis sterilisering eller värmebehandling.

 
 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss via formuläret