Sorptionsanalysis (TGA-Sorption)

Sorptionsanalys (TGA-Sorption)

Genom att koppla en fuktgenerator till TGA instrumentet kan man skapa olika relativa fuktighetsnivåer inuti TGA ugnen där ett prov finns. Man kan även göra program som stegvis eller dynamiskt förändrar relativt fuktighetsvärde under en viss tid och vid en viss temperatur för att studera hur olika material och ämnen tar upp respektive avger fukt. Detta är bland annat viktigt för att studera förpackningsmaterial och för att hitta optimala lagringsbetingelser för exempelvis livsmedel. Nedan finns några exempel på vad man kan använda sorptionsanalysen till. Här skräddarsys metoder beroende på vilka material man tittar på och vad man vill se. Här finns med andra ord stor flexibilitet i utrustningen.

 

Fukt upptag och avgivning hos material

Fukt påverkar olika material på olika sätt och genom att mäta hur fukten tas upp respektive avges kan man få fram viktig information om materialens egenskaper. Man mäter vid en eller flera fasta temperaturer och vid vissa fuktighetsnivåer den tid det tar samt mängden fukt som tas upp eller avges. Processen är viktig för förpackningsmaterial.

 
 
 

Lagringsbetingelser

Många livsmedel kan undersökas med avseende att bestämma under vilka betingelser man bästa lagrar eller transporterar olika livsmedel. Man kan också undersöka hur länge man kan lagra ett visst livsmedel vid en viss temperatur och relativ fuktighet innan för mycket fukt har absorberats.

 
 

Mjukgörning av material

Många polymera material tar upp fukt och får då förändrade egenskaper som kan liknas vid när man tillsätter mjukgörare till vissa plaster för att göra dem mjukare. Kinetiken bakom detta beteende kan studeras med hjälp av TGA-sorptions tester.

 
 
 
 
 
 

Pulver

Olika typer av pulver material kan med fördel studeras med TGA-sorption. Ibland kanske man blandar olika pulver tillsammans och då får de helt andra egenskaper än när de befinner sig var för sig just på grund av deras olika upptag och avgivande av fukt.

 
 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss via formuläret