FT-IR Mikroskopi

FT-IR Mikroskopi

FT-IR kan kopplas ihop med mikroskopering för att identifiera och mäta på prover ner till några µm i storlek. Används med fördel på polymera prover och ofta när man vill leta efter kontaminering eller identifiera små okända partiklar. Det finns instrument system som är automatiserade för att samla in en mängd data. Nedan beskrivs en del användningsområden för denna teknik.

 

Polymer filmer

Polymera filmer har stort användningsområde bland annat som förpackningsmaterial. De har ofta en komplex uppbyggnad med flera lager av olika polymerar som har olika barriär funktioner. FT-IR mikroskop har länge varit en viktig teknik för att studera och karaktärisera just flerlagersfilmer. Man kan titta på de olika lagren och även visuellt studera bilder av lagren.

 
 
 

Kontaminering

Kontaminering och okända partiklar eller ämnen som ofta förekommer i så små mängder att de knappt är synliga kan ställa till med omfattande problem som påverkar kvaliteten på producerade produkter, leder till produkt fel eller till och med stör tillverkningsprocesser. Här kan det handla om en liten mikro-kontaminering som på ett bra sätt kan studeras och upptäckas med FT-IR mikroskop.

 
 

Felorsaksutredningar

FT-IR mikroskop är ett utmärkt verktyg när man startar och påbörjar en felorsaksutredning.

 
 
 

Mikroplaster

En hel del produkter innehåller mikroplaster som är mycket små kulor av plast som har olika funktioner. Senaste tiden har man uppmärksammat deras problem för miljön där de till slut försvinner ut i haven och vidare in i djur och till slut in i våra egna kroppar. Vissa länder har förbjudit användningen i vissa produkter. De finns som sagt var runt omkring oss och är bara några µm stora. FT-IR mikroskop är till ovärderlig hjälp för att studera dessa små mikroplaster.

 
 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss via formuläret